Calendari de matrícula 2015/2016

graull | Noticies | dimarts , 24/03/2015 |   

Ha eixit publicada la Resolució d’11 de març de 2015, del director territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, per la qual s’estableix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en Centres Públics i Privats concertats, no universitaris, per al curs 2015/2016. (DOCV 7489 de data 20/03/2015).
Confirmació de plaça dels alumnes de 6é de Primària a 1r ESO: fins el 27 de març
Presentació de sol·licituds d’admissió d’Infantil i Primària: del 8 al 14 de maig
Publicació llistes provisionals d’admesos: el 10 de juny
Reclamacions davant el consell escolar a les llistes provisionals: fins el 15 de juny
Publicació llistes definitives d’admesos: el 17 de juny
Reclamacions davant la Comissió d’escolarització a les llistes definitives: fins el 19 de juny
Formalització de matrícula: del 22 al 29 de juny