Presidenta:

Francesca Gil Puigcerver

Secretaria:

Araceli Seguí Albert

Cap d’estudis:

Vicent Manel Devesa Oliver

Pares de primària:

Marisa Aranda Ruiz
Verónica Bartual Salvà
Ana M. Mulet Ferrer
M. Carmen Vallés Soler
David Alapont Tent
Jaime Escudero Foronda
M. Carmen Tramoyeres Fuentes
Natalia Vidal Tro

Representant APA:

José Añó Gilabert

Professors primària:

Almudena Agulló Orts
Irene Cerezo Esteban
Carmen Codina Ortolà
Tere Pascual Gilabert
Laura Mas Cucarella
Paco Cholbi Cholbi
Ana Veguer Chust

Representant Ajuntament:

Montse Villaverde Retamero

Alumnes de primària:

Pau Moragues Ferrer
Aitor Costa Femenia
Moisés Cardona Sart


Informació rel·lacionada